8-րդ դասարան

ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

Անուն ազգանուն, նկար, կոնտակտային տվյալներ

Տպագրված է «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն ՓԲԸ տպարանում
Հասարակագիտություն 8-րդ դասարանի դասագիրք
խորհրդատու՝ Գևորգ Հակոբյան
Հեղինակներ՝
Սիլվա Պետրոսյան
Սերոբ Խաչատրյան
և այկք․ - եր։
Խմբագիր՝ Արտակ Սուրենի Ոսկանյան
Սրբագրիչ՝ Անահիտ Պապյան
Ձևավորումը՝ Նվարդ Հայրապետյանի
Շապիկի ձևավորումը՝ Արամ Ուռուտյանի
Էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսներ տրամադրող խումբ՝  «ՓԻ ԱՐ Ֆոկուս» ՍՊԸ
TOP