DO YOU NEED AN URGENT PRINT?

The printing house "TIGRAN METS" will help you with this. Order a print cost estimate right now.

THANK YOU FOR BEING WITH US

Welcome to "TIGRAN METS"

“Tigran Mets” publishing house is a stable, competitive company that offers its customers a full package of monochrome printing services. It is specialized in sheet offset, flexographic and digital-format printing.

Nearly 50 years of work and dedication allow us to create and form the perfect product. Our experience has gone through a great development. Our corporate mission is to offer our customers only high-quality services and to create high-quality printing products that will meet customers’ expectations.

WHY

CHOOSE US?

Having the best technologies in the world market, in a team of highly qualified professionals, we will fulfill your order in the nearest possible period of time, saving your time and money.

• Throughout our cooperation to build a trust in our clients and partners.
• Produce only high quality polygraphic products.
• Make updates in existing printing equipment և technology.

We are ready to create more than our customers’ requirements.

SOME OF THE LATEST PROJECTS

OUR STRATEGY

The goal of the strategy adopted by the publishing house “Tigran Mets” is to occupy and maintain a leading position in the market. In case of reaching the strategic goal, a part of the company’s overall strategy is believed to be accomplished.

UNITY

  • Open, responsible and fair, only the unity of these three values provides our growth and the success of our activities.
  • Create and maintain honest relationships with our customers, partners and employees.
  • We work together as a team, to achieve our goals

LEADERSHIP

We train our employees continuously to have enough knowledge and skills in the printing and costumer serving sphere. We regularly provide up-to-date information to our employees, we encourage them to constantly improve their professional qualities, skills and behavior in the service sphere.

EXCELLENCE TROUGH INDIVIDUALITY

Each of us, be it an employee, client, supplier or other partner, is individual. The real value of our cooperation lies in the ability to identify, respect and analyze each other's differences and offer new solutions based on them, establish close and unique relationships based on our differences.

SPECIALIZED TEAM

Our staff consists of experienced professionals who will fulfill your orders in the best possible way.

HIGH TECHNOLOGIES

We are equipped with the best tools and technologies on the market, therefore we are able to create high quality products.

DEDICATION

We will guide you through each step of the way to your product. We are here to work with you in every way possible.
Տարիներ շարունակ մեր բիզնեսի տպագրական աշխատանքները վստահում ենք միայն «ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ» ընկերությանը և երբևէ չենք զղջացել այդ որոշման համար։ Շնորհակալություն ձեր գերպրոֆեսիոնալ թիմին․․․ Դուք լավագույնն եք!!!

Արմինե Օհանյան

Ֆինանսական տնօրեն
Շնորհակալ ենք մշակութային միջոցառումներին աջակցելու ձեր պատրաստակամության համար։

Սամվել Հարոյան

Նաիրի հիմնադրամ
Հաճելի է աշխատել իրենց գործի գիտակ մասնագետների հետ

Նարինե Ռաֆայելյան

Luxury ամսագիր

Call +374 (60) 62-32-06 for more information.

We really care about our customers and our products.

LATEST PUBLICATIONS

VIEW ALL -
Working with us means investing our experience in your needs.
TOP