«ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ» հրատարակջություն ՓԲ ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունները և աուդիտորական եզրակացությունը