ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ

Թաղանթի կամ թղթի վրա պիտակները հիանալի գովազդային և տեղեկատվական գործիք են, որոնք բավականին պահանջված են։ Շատ ընկերություններ լայն կիրառում են ինքնակպչունները իրենց արտադրանքը կամ ապրանքանիշը գովազդելու համար: Դրանք ինքնասոսնձվող են և հարմար են գրեթե ցանկացած մակերեսի համար, միաժամանակ կարող են օգտագործվել տարբեր պայմաններում:
Կպչուն պիտակները հաճախ օգտագործվում են նաև ապրանքը կեղծելուց պաշտպանելու համար։ Մեկ այլ դեպքում ինքնակպչունները հարմար են փաթեթավորումը անթույլատրելի բացումից պաշտպանելու համար։
Դրանք հեշտացնում են նաև ապրանքների նույնականացումը, պահեստային հաշվառումը:
Ինքնասոսնձվող թղանթի կամ թղթի վրա պիտակները տպելը կարող է իրականացվել օֆսեթ և թվային եղանակներով: Ամեն դեպքում, մեր տպարանում դուք կարող եք ստանալ հստակ գունավոր պատկեր, բայց օֆսեթ տպագրությունն ավելի շահավետ է խոշոր պատվերների համար:
Տպարանը կարող է պատվիրել տպել տարբեր կաղապարային նմուշների կպչուն ֆիլմի վրա ՝ տարբեր նախագծային տարբերակներով: